PEFC

PEFC staat voor Programme for the Endorsment of Forest Certification. Het doel van PEFC is om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren en te zorgen dat al het bos op duurzame wijze wordt beheerd met evenwicht tussen de sociale, ecologische en economische functies.


PEFC is een initiatief van Scandinavische en Europese landen voor duurzaam bosbeheer.Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten, zoals Astrimex, kunnen het hout met het PEFC keurmerk verwerken en of distribueren.

Wat doet PEFC?
PEFC heeft de Sustainability Benchmark voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringssystemen die worden goedgekeurd vallen dan onder het PEFC keurmerk. Momenteel zijn 35 landen lid van PEFC en 30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Wilt u meer weten over PEFC, kijk dan op www.pefcnederland.nl.

Het PEFC-certificaatnummer van TABS Holland N.V., waar Astrimex B.V. onderdeel van is, is SGSCH-PEFC-COC-030072. 
pefc-certificaat astrimex_19012023 tm 03072027.pdf​​​
PEFC

PEFC staat voor Programme for the Endorsment of Forest Certification. Het doel van PEFC is om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren en te zorgen dat al het bos op duurzame wijze wordt beheerd met evenwicht tussen de sociale, ecologische en economische functies.


PEFC is een initiatief van Scandinavische en Europese landen voor duurzaam bosbeheer.Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten, zoals Astrimex, kunnen het hout met het PEFC keurmerk verwerken en of distribueren.

Wat doet PEFC?
PEFC heeft de Sustainability Benchmark voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringssystemen die worden goedgekeurd vallen dan onder het PEFC keurmerk. Momenteel zijn 35 landen lid van PEFC en 30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Wilt u meer weten over PEFC, kijk dan op www.pefcnederland.nl.

Het PEFC-certificaatnummer van TABS Holland N.V., waar Astrimex B.V. onderdeel van is, is SGSCH-PEFC-COC-030072. 
pefc-certificaat astrimex_19012023 tm 03072027.pdf​​​