Corrosiebestendige ophangmaterialen


Corrosiebestendige ophangmaterialen worden toegepast in omgevingen waar een hoge relatieve vochtigheid kan zijn. Onzichtbare corrosie van ophangmaterialen is een gevaar en kan er op den duur toe leiden dat delen van het plafond naar beneden vallen. Daarom moeten plafonds in vochtige ruimten bestand zijn tegen de invloed van hun omgevingsfactoren. Vocht, chloordampen, zouten en temperatuurschommelingen hebben invloed op de verschillende onderdelen van de draagconstructie. Astrimex heeft daarom een ruim assortiment aan corrosiebestendige ophangmaterialen die aan de meest gevraagde vereisten voldoen.

toepassing CMC Dutiline 9850 systeem
Er zijn 2 Europese normen voor corrosiebestendige materialen, EN 12944 en EN 13964.

De norm EN 12944 kent de corrosiviteitscategorieƫn C1 tot en met C5, waarbij C1 een relatief lage bescherming biedt en C5 de hoogste. De C5 categorie is nog onderverdeeld in C5-I en C5-M, waarbij de I staat voor industriƫle gebieden met een hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer en de M voor maritiem, kustgebieden en offshore met hoge zoutbelasting.
De norm EN 13964 geeft aan wat de consequenties van de verschillende milieus zijn voor de draagconstructie van systeemplafonds. In Tabel 7 van deze norm is de classificering aangeven van de mate van blootstelling van een plafond aan een bepaald milieu. De klassering loopt van A tot en met D, waarbij A en B de niet tot licht agressieve milieus zijn. Klasse C en D zijn de milieus waarbij de relatieve vochtigheid hoger kan zijn dan 90% en waar er risico tot condensatie kan optreden. Wat klasse D extra heeft is dat het bestand is tegen een agressieve atmosfeer, zoals de ivloed van chloordampen en zouten.

In richtlijn BA 3.6, Systeemplafonds in zwembaden, uitgegeven door het Bedrijfschap Afbouw in 2012 , wordt dan ook gesteld dat vanwege de aanwezigheid van corrosieve verontreinigingen zwembadplafonds per definitie in de hoogste klasse dienen te vallen, dus de producten die hier mogen worden toegepast moeten voldoen aan klasse D. In deze uitgave wordt ook omschreven dat in de praktijk continu verzinkt staal Z275 met een organische coating van 20mu per zijde, voldoet aan de gestelde norm. Deze richtlijn is specifiek bedoeld voor systeemplafonds in zwembaden. De richtlijn BA 3.6 staat in onderstaande PDF-file en u kunt deze downloaden.

richtlijn-36-systeemplafond-in-zwembaden.pdf

Producten kunnen voldoen aan de hoogste corrosiviteitscategorie C5 van norm EN 12944 en/of aan de klassering D van norm EN 13964. Wanneer producten aan beide normen voldoen zijn deze bij Astrimex herkenbaar doordat "C5-D" wordt genoemd in de artikelomschrijving.

In de documentatie van leveranciers van corrosiebestendige materialen wordt ook de term 'C-5L' gebruikt. De 'L' staat voor een beschermperiode van minimaal 15 jaar vanaf het moment van monteren. De C5-D corrosiebestendige producten die door Astrimex worden verkocht voldoen ook aan deze L-classificatie.

De mate van corrosiebestendigheid is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Op basis van deskundigheid dient de geschiktheid en te verwachten levensduur te worden beoordeeld. Op basis van regelgeving kan periodieke inspectie nodig zijn om eventuele aantasting tijdig op te merken. Na montage verdient het aanbeveling de verbindingsdetails en snijkanten van de pasprofielen na te behandelen met corrosiewerende verf. Profielen uitsluitend knippen, niet zagen.Ons assortiment Corrosiebestendige ophangmaterialen omvat: