Nieuw in ons assortiment: Quick-Lock Corro-Plus EF

Het in 2015 geïntroduceerde Quick-Lock Corro-Plus¹ extra corrosiewerende systeem is het afgelopen jaar verder verbeterd. Het systeem voldoet nu aan de eisen die gesteld worden aan toepassing in C4 omgevingen conform EN 12944-2. Een eis die regelmatig gesteld wordt. Het systeem is daarnaast ook getest op bestendigheid in omgevingen met een chloride belasting.

Om de verbetering te kunnen realiseren wordt het Quick-Lock Corro-Plus systeem (EF) voortaan voorzien van een nieuw type coating. Deze coating, in de standaard Quick-Lock kleur Sneeuwwit, kenmerkt zich door een wat hogere glansgraad. Hoewel het een gering verschil betreft is dit wel waarneembaar. Wij adviseren daarom het huidige en het nieuwe Quick-Lock Corro-Plus EF systeem niet door elkaar te gebruiken.

Huidige bestellingen worden standaard geleverd met de nieuwe coating. Mochten zich situaties voordoen waarin het bestaande Quick-Lock Corro-Plus systeem is toegepast en waar aanvulling benodigd is, dan zullen wij in overleg met u naar een oplossing zoeken.

¹Het Quick-Lock Corro-Plus systeem voldeed al aan de eisen voor klasse C en D* conform EN13964 en de BA richtlijn 3.6 voor zwembadplafonds in Nederland (Z275 + 20μ organische coating per zijde).
*Het systeem kan ook in klasse D situaties worden toegepast op basis van projectmatige toetsing conform de norm.