API Quick-Lock ophangsystemen dragen bij aan duurzaamheid

De milieu-impact van alle API Quick-Lock ophangsystemen is nu bekend. API is de eerste fabrikant van plafondophangsystemen waarvan de gegevens over de milieubelasting te vinden zijn in de Nationale Milieu Database. Bureau LBP Sight uit Nieuwegein heeft hiervoor voor zowel dichte als vrijhangende plafondsystemen een LCA (Life Cycle Assessment, ook wel Levens Cyclus Analyse) opgesteld.

Gebruik van deze gevalideerde gegevens levert een concreet voordeel op bij de bepaling van de duurzaamheid van een gebouw.

Doordat de gegevens in het juiste format in de Nationale Milieu Database staan, zijn ze direct geschikt als inputdata voor de calculatiesoftware van adviesbureaus.

De verwachting is dat in de toekomst duurzaamheid steeds vaker een rol zal gaan spelen bij de keuze van een product.