Seminar Aardbevingsbestendig bouwen

Op 18 januari jl. heeft Astrimex i.s.m. Ingenieursbureau Dijkhuis bv, Armstrong Building Products B.V. en Siniat B.V., in Leek een seminar georganiseerd rondom aardbevingsbestendig bouwen voor architecten en afbouwbedrijven.

Na een korte introductie door Mario Leever heeft Theo van Wageningen van Ingenieursbureau Dijkhuis bv aan de aanwezige architecten en afbouwers kort en duidelijk uitgelegd hoe aardbevingen tot stand komen en de verschillen tussen aardbevingen in Groningen en de rest van de wereld verduidelijkt. Hij heeft tevens inzicht gegeven in wat er bij komt kijken als je aardbevingsbestendig wilt bouwen. Vervolgens hebben Armstrong Building Products B.V. en Siniat B.V. hun oplossingen gepresenteerd voor resp. systeemplafonds en gipskartonwanden.

De aanwezigen gaan via de Facebookpagina Aardbevingsbestendig Bouwen Powered by Astrimex (https://www.facebook.com/Aardbevingsbestendig-bouwen-powered-by-Astrimex-969932406414247/) contact met elkaar houden m.b.t. dit thema en hun kennis en ervaring delen. Andere geïnteresseerden zijn welkom om zich aan te sluiten bij deze groep. Duidelijk is dat er nog veel vragen zijn. In het Bouwbesluit zijn op dit moment nog geen normen opgenomen voor aardbevingsbestendig bouwen. Motieven om aardbevingsbestendig te willen bouwen zijn economisch (hoeveel risico wil ik als eigenaar lopen?) als ook op het gebied van veiligheid (naast het veiligstellen van de hoofddraagconstructie moeten (systeem)plafonds blijven hangen en wanden blijven staan). De aanwezigen in de zaal zijn het eens dat dit onderwerp verder uitgediept zal moeten worden. Zij stelden vragen zoals: Wordt het bouwbesluit aangepast? Hoeveel duurder is het om aardbevingsbestendig te bouwen? Welke overweging maakt een opdrachtgever als men wil bouwen in Groningen?

Er is veel belangstelling voor dit soort seminars, de voorbereidingen voor een tweede editie zijn in volle gang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mario Leever.